Doelstelling

Stichting Robotica Promotie

Stichting Robotica Promotie

Doelstelling

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van evenementen op het gebied van robotica en door het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van robotica.

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om contact te onderhouden tussen partijen die actief of geïnteresseerd zijn op het gebied van robotica.

Stichting Robotica Promotie